Tarieven vergoedingen en privacy

Tarieven en vergoeding

PRIJSLIJST PRAKTIJK voor TCG Ri-Jue 2013
inclusief 21% BTW

BEHANDELING PRIJS
behandeling acupunctuur (½ uur) 37.00
voedings adviezen ( ½ uur) 37.00
Chinese massage / Tui Na therapie (½ uur) 37.00
behandeling fysiotherapie 30.00

De nota fysiotherapie kunt u indienen bij de zorgverzekeraar, deze krijgt u dan geheel

of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van de voorwaarden van de verzekering.Een behandeling kan contant worden betaald of worden overgemaakt op ons rekeningnummer.
Wanneer u een afspraak minimaal 24 uur van te voren annuleert worden geen kosten in rekening gebracht.

Wij zijn aangesloten bij de NVA (acupunctuur) en de ZHONG(tui-na).
Deze verenigingen hebben een klachtencommissie .

Verzekering
De meeste verzekeringsmaatschappijen vergoeden acupunctuur . Dit verschilt echter per maatschappij.
Graag wil ik u er wel op wijzen dat het eigen risico van 350,- euro van uw zorgverzekering
niet uit de aanvullende verzekering komt. Dit betekent dus dat u voor een acupunctuurbehandeling de eerste 350,- euro niet zelf hoeft te betalen.

Wilt u weten in hoeverre behandelingen in uw geval vergoed worden, dan kunt u hierover contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij- of agent.


privacy

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Als patient heeft u altijd recht op inzage in het dossier dat over u is aangemaakt. Het spreekt voor zich dat u de enige bent die dit dossier mag inzien. 

De fysiotherapeut/acupuncturist heeft een geheimhoudingsplicht. Als gevolg daarvan bevat alleen een verslag aan de verwijzend arts, of huisarts, gegevens over uw behandeling en wordt aan derden over u en de behandeling geen mededeling gedaan. Dit laatste geldt ook voor arbodiensten en verzekeringen.

Wij zullen alleen dan gegevens over u verstrekken als we in het bezit zijn van een door u gedateerde en ondertekende verklaring waarin u aan de dienst of verzekering toestemming heeft gegeven om gegevens over uw behandeling van ons te verkrijgen.

.

Copyright © 2011. All Rights Reserved.